tvre.org Torpedo Vorhaltrechner Project - Strona G?ówna

tvre.org
Title: Torpedo Vorhaltrechner Project - Strona G?ówna
Keywords: celowniki torpedowe, kierowanie ogniem torpedowym, TDC, torpedo directors, torpedo data computer, TVRe, Torpedo Vorhalt Rechner
Description: History and development of torpedo fire control. Historia i rozwój uk?adów kierowania ogniem torpedowym.
tvre.org is ranked 28616914 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $781. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. tvre.org has 43% seo score.

tvre.org Information

Website / Domain: tvre.org
Website IP Address: 213.239.198.234
Domain DNS Server: dns8.linuxpl.com,ns8.linuxpl.com

tvre.org Rank

Alexa Rank: 28616914
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

tvre.org Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $781
Daily Revenue: $2
Monthly Revenue $64
Yearly Revenue: $781
Daily Unique Visitors 197
Monthly Unique Visitors: 5,910
Yearly Unique Visitors: 71,905

tvre.org WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Date Mon, 08 Aug 2016 01:46:06 GMT
Server Apache
Content-Type text/html; charset=utf-8

tvre.org Keywords accounting

Keyword Count Percentage
celowniki torpedowe 1 0.45%
kierowanie ogniem torpedowym 0 0.00%
TDC 0 0.00%
torpedo directors 0 0.00%
torpedo data computer 0 0.00%
TVRe 0 0.00%
Torpedo Vorhalt Rechner 0 0.00%

tvre.org Traffic Sources Chart

tvre.org Similar Website

Domain Site Title

tvre.org Alexa Rank History Chart

tvre.org aleax

tvre.org Html To Plain Text

Torpedo Vorhaltrechner Project - Strona G?ówna Skip to content Jump to main navigation and login Nav view search Navigation Strona G?ówna Celowniki torpedowe Pozyskiwanie danych B??dy oceny parametrów ruchu celu Ataki torpedowe w czasie IW? Torpedy z odchyleniem ?yroskopowym Dyski torpedowe Zewn?trzne wyrzutnie torpedowe Rozwój systemów kierowania ogniem torpedowym w Kriegsmarine Podstawowe elementy sk?adowe kalkulatorów kierowania ogniem System kierowania ogniem torpedowym na niemieckich U-Bootach Kalkulator torpedowy T. Vh. Re. S3 Wyprowadzenie wzorów u?ytych w modelu matematycznym kalkulatora Konstrukcja kalkulatora T. Vh. Re. S3 Tablica warto?ci testowych dla kalkulatora T Vh S 3 u?ywanego na U-Bootach typu VII Procedury strzelań torpedowych na U-Bootach Podr?cznik Dowódcy U-Boota Celowanie przy u?yciu peryskopu Prezentacje filmowe Modyfikacje i warianty kalkulatora T. Vh. Re. S3 Okr?t Dema Linki Kontakt Polityka Prywatno?ci Strona G?ówna Projekt Torpedo Vorhaltrechner ma na celu przedstawienie rozwoju systemów kierowania ogniem torpedowym okr?tów podwodnych. Wyewoluowa? on z próby stworzenia opisu niemieckiego kalkulatora torpedowego produkowanego przez firm? Siemens, u?ywanego na niemieckich U-Bootach, znanego jako Torpedo Vorhaltrechner. W publikacjach ksi??kowych jak i internetowych mo?na spotka? niepe?ne i cz?sto sprzeczne opisy dzia?ania tego urz?dzenia. W trakcie poszukiwań materia?ów na jego temat, okaza?o si?, jak szerokim zagadnieniem jest problem kierowania ogniem torpedowym. Dlatego w?a?nie, oprócz opisu dzia?ania niemieckiego kalkulatora torpedowego projekt obejmuje opisy analogicznych urz?dzeń amerykańskich, brytyjskich oraz japońskich a tak?e histori? rozwoju tego typu mechanizmów - od pocz?tku istnienia broni torpedowej do czasów wspó?czesnych. Je?li masz jakiekolwiek sugestie zmian lub uzupe?nień, bardzo prosimy o kontakt. Co nowego na stronie: 4 lipca 2016 dodano artyku? komentuj?cy opisy ataków torpedowych w powie?ci oraz filmie Okr?t 20 maja 2016 dodano artyku? opisuj?cy modyfikacje i wersje kalkulatora torpedowego T. Vh. Re. S3 5 maja 2016 dodano artyku? zawieraj?cy filmy prezentuj?ce procedury strzelań torpedowych 24 marca 2016 dodano artyku? opisuj?cy celowanie przy u?yciu peryskopu oraz ataki torpedowe przy sta?ym k?cie odchylenia ?yroskopowego 16 lutego 2016 dodano t?umaczenie fragmentów Podr?cznika Dowódcy U-Boota M.Dv.906 (Handbuch für U-Bootskommandanten) odnosz?cych si? do ataków torpedowych 16 listopada 2015 dodano t?umaczenie procedur strzelań torpedowych M.Dv.416/3 Torpedo-Schie?vorschrift für U-Boote 3 lipca 2015 dodano symulacj? kalkulatora torpedowego T.Vh. Re. S3 11 maja 2015 dodano cztery artyku?y opisuj?ce kalkulator torpedowy T.Vh. Re. S3 31 stycznia 2015 dodano artyku? opisuj?cy system kierowania ogniem torpedowym na niemieckich U-Bootach 10 stycznia 2015 dodano artyku? opisuj?cy podstawowe elementy sk?adowe kalkulatorów kierowania ogniem torpedowym 28 grudnia 2014 dodano artyku? opisuj?cy rozwój systemów kierowania ogniem torpedowym dla Kriegsmarine 28 listopada 2014 dodano artyku? opisuj?cy zewn?trzne wyrzutnie torpedowe na okr?tach podwodnych 6 listopada 2014 dodano artyku? przedstawiaj?cy torpedowe dyski rachunkowe 16 pa?dziernika 2014 dodano artyku? przedstawiaj?cy problem celowania torpedami z odchyleniem ?yroskopowym 15 wrze?nia 2014 dodano artyku? opisuj?cy ataki torpedowe wykonywane przez niemieckie U-Booty w trakcie Pierwszej Wojny ?wiatowej 19 sierpnia 2014 dodano artyku? opisuj?cy wp?yw b??dów oceny parametrów ruchu celu na prawdopodobieństwo trafienia 9 sierpnia 2014 dodano artyku? opisuj?cy techniki pozyskiwania danych niezb?dnych do przeprowadzenia ataku torpedowego Copyright ? 2016 Torpedo Vorhaltrechner Project. Wszelkie prawa zastrze?one. Informacje o plikach cookie Ta strona internetowa u?ywa plików cookies (tzw. ciasteczka) do przechowywania informacji Twoim urz?dzeniu. Korzystaj?c z tej strony internetowej zgadzasz si? na zapisywanie tych plików na Twoim urz?dzeniu zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce Prywatno?ci. Je?eli nie zgadzasz si? na zapisywanie tych plików na Twoim urz?dzeniu, musisz odpowiednio zmieni? ustawienia swojej przegl?darki internetowej lub przesta? korzysta? z tej strony internetowej.

tvre.org Whois

Domain Name: TVRE.ORG